TwitterFacebookRss

Stupina jama ekološki onečišćena

Stupina jama kod Fužina, izuzetan speleološki objekt Gorskog kotara uključen u ekološku mrežu Natura 2000, pretrpjela je veliku ekološku štetu, priopćeno je iz Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza.

Screen Shot 2014-10-24 at 19.47.02

Jama ukupne dubine 413 metara u potpunosti je zatvorena smećem na dubini od 47 metara od otvora, čije podrijetlo nije poznato, utvrdili su speleolozi redovitim monitoringom.

Screen Shot 2014-10-24 at 19.45.34

Dijelovi automobila, građevinski materijal, kosti životinja i drugi biološki otpad kojim je zatrpana jama, zahtijeva hitnu intervenciju jer moguće zagađenje podzemnih voda može imati višegodišnji negativan utjecaj na zdravlje lokalnog stanovništva i štete po prirodu, priopćeno je iz Hrvatskog planinarskog saveza.

Incidentom je ugrožena fauna zbog koje je Stupina jama uvrštena u mrežu Natura 2000. Dolazi do promjena abiotičkih parametara u jami, onemogućeno je prozračivanje jame kao i donos organske tvari s površine, čime se direktno i vrlo negativno utječe na ekološki sustav jame.

Screen Shot 2014-10-24 at 19.47.31

Moguće posljedice ovog zagađenja su širokog spektra pa je nužna hitna sanacija, priopćeno je iz Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza uz napomenu da je o incidentu obaviještena inspekcija i nadležna Javna ustanova Priroda Primorsko-goranske županije.

«
»
Emergency call 112!