TwitterFacebookRss

 Osnutak i povijest Stanice

Stanica HGSS-a Delnice osnovana je 1971. godine nakon spasilačke akcije s planinarskog doma na Petehovcu u kojem je ostalo zameteno 120 gostiju. Inicijatori osnivanja većinom su bili ljudi koji su i sami sudjelovali u toj akciji. Po završenim zimskim i ljetnim tečajevima stanica dobiva svoje prve spašavatelje te započinje sa samostalnim radom. Upornim radom i školovanjem stanica već 1982. godine ima 14 spašavatelja te veći broj pripravnika i suradnika.

Redovito su održavana dežurstva na skijalištima Petehovac i Begovo Razdolje gdje se svake sezone bilježi sve veći broj povreda skijaša, a samim time i broj intervencija. Prilikom vremenskih nepogoda(obilnih snježnih padalina) kada su zbog visokog snijega i snježnih nanosa mnoga sela i zaseoci ostajali po tjedan i više dana odsječeni, GSS se pokazala kao jedina organizirana služba koja je mogla pružiti pomoć tim ljudima.

Prilikom obnove planinarskog doma na Risnjaku stanica je dala veliki doprinos pružen u stotinama sati dobrovoljnog rada kako na prenošenju materijala tako i u samoj organizaciji obnove.

Članovi

 

Kako je s vremenom broj članova rastao, dolazi do razvoja alpinizma čiju jezgru sačinjavaju članovi stanice. Nakon početaka u Kamniškim i Julijskim alpama članovi osvajaju najviše europske vrhove da bi 1981. osvojili i Huaskaran, odnosno najviši vrh Perua (6768 m).

Gašenjem skijališta na Petehovcu i Begovom Razdolju krajem osamdesetih dolazi do smanjenja potrebe za skijaškim dežurstvima, a samim time i smanjenja broja aktivnih članova. Zahvaljujući entuzijazmu i velikom zalaganju aktivnih članova te specijaliziranju za visinske poslove uspijeva se održavati minimalna opremljenost.

Tijekom 1990. i 1991. Stanica je formalno organizirana kao pričuvni sastav MUP-a, a za vrijeme Domovinskog rata pripadnici Stanice rade na zadatcima i u okviru djelatnosti policije i postrojbi HV-a.

Neodređen status i problemi financiranja ugrožavaju opstanak Stanice, a značajnu pomoć u početku devedesetih pruža Poglavarstvo tadašnje općine Delnice koje osigurava sredstva dostatna za osnovni rad.

Sredinom devedesetih godina prošloga stoljeća iznova se podiže alpinistička aktivnost. 1995. godine osvaja se Aconcagua (6958 m) kao najviši vrh Južne Amerike. Godinu dana kasnije osvojen je i  Kilimanjaro (5895 m), najviši vrh Afrike.

Skijanje

 

Krajem devedesetih Komisija za GSS HPS donosi odluku o osnivanju HGSS-a kao zasebne službe na području RH. Slijedom toga 25.11.1999. Stanica Delnice na svojoj Skupštini donosi odluku o osnivanju udruge i učlanjuje se u HGSS te nastavlja sa samostalnim radom.

Pokretanjem skijališta na Begovom Razdolju, te potom skijališta Rudnik u Tršću i Čelimbaše u Mrkoplju Stanica ponovno značajno povećava svoje aktivnosti. Uređenjem prostorija Stanice te ostvarivanjem vrlo uspješne suradnje s gradom Delnice započinje preporod GSS-a. Praćenjem svih aktivnosti na području Gorskog kotara kroz razna dežurstva na pohodima, brojnim akcijama i još brojnijim vježbama te preventivnim djelovanjem u školama, od strane Grada je dodijeljena Povelja čime je odano priznanje dugogodišnjem radu.

Osim obaveznih, radi se i na usvajanju specijalističkih znanja potrebnih za praćenje razvoja tehnika spašavanja. Troje članova završava obuku pri komisiji za helikoptersko spašavanje i stječu zvanje spašavatelja letača. Radom na usvajanju znanja, stanica prvi puta od osnivanja dobiva člana koji je završio tečaj pri komisiji za školovanje i tehnike spašavanja, te stekao zvanje instruktora HGSS-a.

Novo vrijeme postavlja i nove zahtjeve pred službu, kako u organizacijskom smislu tako i u svakodnevnom napretku tehnika spašavanja te sve sofisticiranije opreme za koju HGSS spašavatelji moraju biti obučeni.

2009.godine Stanica ima 22 člana i svi sa zvanjem spašavatelja, bez suradnika i pripravnika. Do danas se i to promijenilo jer se jedanaestoro mladih ljudi pridružilo u radu stanice. HGSS Stanica Delnice stoga broji 31 člana, od toga 16 aktivnih spašavatelja, 11 pripravnika, 4 pričuvna spašavatelja. Među aktivnim spašavateljima su 3 liječnika spašavatelja, 5 letača spašavatelja, jedan instruktor HGSS-a, te 3 voditelja potražnih akcija. U svrhu osposobljavanja novih spašavatelja sedmero pripravnika završilo je obuku te steklo uvjete da pristupe završnom ispitu za spašavatelje.

Tirolska prečnica

Automobili

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroz svoj kontinuirani rad tokom 42 godine, zaživjela je sa sredinom iz koje su i njeni članovi, te je izvršila preko 500 akcija koje su izvedene uspješno i sigurno.

Razvojem avanturističkog turizma na području Gorskog kotara koji potiču turistički uredi gradova i općina, dolazi do velikog povećanja broja intervencija vezanih uz te aktivnosti. Sva ulaganja u stanicu, a to su znatna sredstva koja su uložena u opremu, školovanje i obuku su opravdana za ono što se time ostvaruje, pomoć koju ti ljudi dobrovoljno, ali krajnje profesionalno pružaju u uvjetima kada drugi to više nisu u mogućnosti i rješavaju postavljene zadatke.

Emergency call 112!